Augalų fotofiziologijos laboratorija

Atliekami tyrimai: 
  • Kiekybinis ir kokybinis fitocheminių junginių nustatymas;
  • Augalų in-vivo fotosintezės parametrų matavimai ir chlorofilų fluorescencijos tyrimai;
  • Medžiagų ekstrakcija, frakcionavimas iš augalinių pavyzdžių.