Augalų patologijos laboratorija

Atliekami tyrimai: 

Žemės ūkio augalų sėklų kokybinių rodiklių nustatymas;
Fitopatogenų identifikavimas pagal morfologinius požymius;
Kiekybinis ir kokybinis augalų patogeninių grybų įvertinimas TL PGR sistema;
Žemės ūkio augalų patogenų žalos įvertinimo tyrimai kontroliuojamose sąlygose.