Geomatikos laboratorija

Atliekami tyrimai: 

- Aerofotografavimas, įskaitant ultra - lengvų ir bepiločių orlaivių naudojimą, kamerų kalibravimas, pilnas fotogrametrinois apdorojimas iki ortofotoplanų bei 3D modelių pagaminimo;
- Hiperspektrinis skenavimas. Galimi taikymai: aplinkosauga, medicina, medžiagotyra, žemės ūkis, miškininkystė, kriminalistika ir kt.;
- Objektinis vaizdų apdorojimas;
- Kosminių vaizdų naudojimas;
- Lazerinio skenavimo duomenų apdoroijmas, LiDAR naudojimo miškų inventorizacijos metodų vystymas.