Plantacinės miškininkystės laboratorija

Atliekami tyrimai: 

Augalų auginimo modeliuojamomis aplinkos sąlygomis tyrimai;
Miško medžių sutrumpintos apyvartos želdiniams veisti selekcionuojamų palikuonių šeimų ar klonų ekspress testavimas juvenaliniame amžiuje stresinėmis sąlygomis;
Ekogenetinių charakteristikų tyrimai bei sėklų stratifikavimas ir sudaiginimas;
Miško medžių augimo fiziologinių rodiklių pokyčių tyrimai;
Dirvožemio hidrofizikinių savybių įvertinimas.