Ateities ekonomikos DNR plane – 38 mln. eurų iki 2023 metų Lietuvos mokslo tarybos finansiniais instrumentais remti tyrėjų projektus

LR Vyriausybė Ateities ekonomikos DNR plane numatė 38 mln. eurų Lietuvos mokslo tarybos administruojamomis konkursinio finansavimo priemonėmis 2020–2023 metais stiprinti tyrėjų potencialą, skiriant papildomai lėšų ekspertų pripažintiems projektams ir remiant su koronavirusu ir jo sukeltos pandemijos padariniais susijusius mokslinius tyrimus.

Ateities ekonomikos DNR plane 6 mln. eurų skirti skatinti podoktorantūros stažuotes Lietuvoje, 14 mln. eurų – aukšto lygio moksliniams tyrimams sumanios specializacijos srityje, finansuojant projektus, kurie gavo aukštus tarptautinių ekspertų vertinimus, bet dėl lėšų stokos 2020 m. nebuvo finansuoti.

DNR plane numatyta investuoti ir į valstybei aktualius su koronavirusu, jo sukeltos pandemijos pasekmėmis ir poveikiu susijusius mokslinius tyrimus. 8 mln. eurų yra skirti trumpalaikiams moksliniams tyrimams sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse. Lietuvos mokslo taryba specialų paraiškų konkursą pagal Sveikatos apsaugos ministerijos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytą aktualių temų sąrašą skelbs spalio pradžioje. Projektai prasidės 2021 metų pradžioje ir galės būti vykdomi ne ilgiau kaip 11 mėnesių.

Taikant Europos Sąjungos fondų investicijų priemonės, skirtos aukšto lygio moksliniams tyrimams sumanios specializacijos srityje, finansavimo schemą, šių metų pabaigoje numatoma skelbti specialų konkursą vykdyti 2–3 metų trukmės ir koronaviruso tematikai skirtus projektus. Šiems projektams Ateities ekonomikos DNR plane numatyta 10 mln. eurų.

Lietuvos mokslo taryba yra Ateities ekonomikos DNR plano veiksmų plėtotoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atsakomybės srityse.

Lietuvos mokslo tarybos informacija