Kodėl skaitmeninių inovacijų centrai reikalingi šiandien

Europos ekonomika šiuo metu atsigauna – didėja vartotojų ir įmonių pasitikėjimas, spartėja pramonės produkcijos augimas, kurį lemia ne tik vidaus vartojimas, bet ir vis didėjanti pasaulinės ekonomikos investicijų ir eksporto paskata. Tačiau šiandieninė sėkmė neturėtų užmaskuoti laukiančių Europos ekonomikos iššūkių.

„Siekiant neatsilikti nuo pasaulinių verslo tendencijų bei didinti Lietuvos įmonių konkurencingumą, Lietuvai svarbu skatinti skaitmeninių inovacijų centrų kūrimąsi ir plėtrą“, – sako Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) direktorius Kęstutis Šetkus.

Skaitmeninimas šiuo metu keičia pramoninius gamybos procesus ir verslo modelius visame pasaulyje. 

Kuriasi naujos iniciatyvos

Skaitmeninių inovacijų centrų plėtrą (SIC, angl. Digital Innovation Hub, DIH) Lietuvoje inicijuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Siekiama pasinaudoti naujo pramonės raidos etapo suteikiamomis galimybėmis, padėti įmonėms integruotis  į Europos ir pasaulio aukštos pridėtinės vertės grandines.

SIC iniciatyvos paremtos Europos Komisijos formuojama Europos Sąjungos (ES) bendros rinkos politika, kur pramonės skaitmeninimas yra viena iš prioritetinių sričių.

„Skaitmeninių inovacijų centrų veikla yra tas raktas, kuris gali padėti išnaudoti visą Pramonė 4.0 revoliucijos potencialą“, – pasakojo  MITA direktorius K.Šetkus.

Šiuo metu Europoje veikia 279 SIC, Lietuvoje – 6: Lazerių, Robotikos, Pažangios gamybos, Saulėtekio slėnio, Baltijos bei tik gegužės mėn. pradžioje įregistruotas „Agro Space“ skaitmeninių inovacijų centras.

MITA nesenai pradėjo įgyvendinti naują projektą inovatyviam verslui „Smart InoTech pramonei“ kartu su Lietuvos inovacijų centru.  Projektas skirtas skatinti Lietuvos pramonės įmones diegti MTEP rezultatus Sumanios specializacijos srityje ir didinti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybos mastą, o tuo pačiu padėti vystyti skaitmeninių inovacijų centrų veiklą.

„Tiek verslas, tiek pramonė turi būti atviri naujovėms.  Jeigu norime spėti į inovacijų traukinį, skaitmenizuotis būtina – tai šiandien bene svarbiausias uždavinys, kurį diktuoja Pramonės 4.0 revoliucija“, – sako K.Šetkus.

Ką veikia SIC?

SIC grindžiami technologijų infrastruktūra ir suteikia galimybę naudotis naujausiomis žiniomis, patirtimi ir technologijomis, padedančiomis savo klientams eksperimentuoti ir išbandyti skaitmenines naujoves. Nors SIC veikia kaip kompetencijų centras, labai svarbu yra regioninis daugiašalis partnerių bendradarbiavimas ne tik tarp SIC visoje Europoje, tačiau įtraukiant ir universitetus, pramonės asociacijas, prekybos rūmus, verslo inkubatorius, regioninės plėtros agentūras ir net vyriausybes. Šie centrai taip pat turi turėti tvirtą ryšį su naujausių technologijų bei paslaugų tiekėjais ir tokiu būdu palengvinti reikalingų skaitmeninių technologijų ir paslaugų paiešką bei įsigijimą įmonėms.

„Praktika rodo, kad sėkmingiausi SIC yra tie, prie kurių veiklos tiesiogiai prisideda verslas. Verslo įmonių įsijungimas į SIC veiklas užtikrina gerai pamatuotą verslo modelį, solidžias privataus kapitalo investicijas ir, kas svarbiausia tokiame centre, kuriamų paslaugų realaus verslo poreikių atitikimą“, – sako Audrius Jasėnas, Pažangios gamybos SIC vadovas.

Skirtumai tarp klasterių ir SIC

Skaitmeniniai inovacijų centrai skiriasi nuo klasterių. Anot Lietuvos inovacijų centro eksperto A. Jakubavičiaus, klasteris yra verslo vykdymo forma, vykdoma per grupės subjektų bendradarbiavimą ir sinergiją, apjungianti pastangas, potencialą siekti bendrų ekonominių tikslų.

„Skaitmeninių inovacijų centras – tai specifines paslaugas teikiantis subjektas, tartum paslaugų kompleksas, kurį galėtume lyginti su įvairias paslaugas teikiančia poliklinika“,  –  pasakojo A.Jakubavičius.

Anot jo, šio centro tikslas – teikti skaitmeninimo paslaugos ūkio subjektams: patarti, kurti, diegti skaitmeninimo procesus, pvz., robotus, informacinių technologijų programas ir pan.

Veiklos formos

SIC veiklos formos gali būti įvairios. Tai gali būti ir klasteris, kuris sujungia kelias įmones bei mokslo centrus, kad bendromis jėgomis teiktų kompleksą skaitmeninimo paslaugų rinkai. Tokių pavyzdžių pasaulyje yra.

Tačiau, anot A.Jakubavičiaus, galima ir kita veiklos forma: didelė įmonė ar mokslo įstaiga nusprendžia, kad rinkoje paklausios skaitmeninimo paslaugos ir jas pradeda teikti. Taigi, pasaulyje rasime ir tokių pavyzdžių, kai skaitmeninių inovacijų centrų paslaugas teikia atskiros ypač didelės ir galingos įmonės ar mokslo organizacijos, ir į klasterius susivienijusios įmonės bei mokslo organizacijos.

„Skaitmeninių inovacijų centrų atsiradimas yra skatinamas ir remiamas todėl, ką rodo ir atliktos studijos, jog daugybė ekonominių veiklų netrukus atsidurs skaitmeninėje erdvėje“, – sako A.Jakubavičius. Tai ne tik išmanūs daiktai, „big data“, 5G ir pan. Visuomenėje ir viešojo sektoriaus institucijose vyrauja įsitikinimas, kad šiuos procesus paspartinti gali skaitmeniniai centrai, kurių pagrindinė veikla – teikti rinkai paslaugas, kurios susijusios su skaitmeninimu.

SIC galios pavyzdžiai Europoje

Airijoje sėkmingai veikia RDI HUB (Research / Development / Innovation HUB) skaitmeninių inovacijų centras, kurį mini A.Jasėnas, Pažangios gamybos SIC vadovas. Jo steigėjai yra pietvakarių Airijos miesto Tralio (Tralee) technologijų institutas, privati įmonė „Fexco“ ir Kerio (Kerry) grafystės taryba.

Šiam SIC vystyti privatus verslas investavo 15 mln. Eur į 24.000 m2 gamybines patalpas su naujausia mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) bei IT infrastruktūra. Skaičiuojama, kad toks centras pirmaisiais veiklos metais iš paslaugų generuos beveik 300.000 Eur, o penktaisiais – daugiau kaip 800.000 Eur.

Anot A. Jasėno, kitas puikus pavyzdys – Vokietijos Darmštato mieste veikiantis Technologijos universiteto koordinuojamas „Effiziente Fabrik 4.0“ Skaitmeninių inovacijų centras. Šis SIC kuria naujas skaitmenines technologijas gamybos įmonėms, pvz., gamybos valdymo sistemas vienetinei produkcijai valdyti, monitoringo sistemas, renkančias duomenis iš daugiau nei 3.000 duomenų taškų, visiškai naujas saulės energijos panaudojimo pramonėje sistemas. Visoms šioms technologijoms sukurti ir išbandyti reikalingos ir nemažos privačios investicijos, ir naujausia technologinė įranga su pritaikyta šiuolaikiška gamybine aplinka, atitinkančia aukščiausius energetinius standartus.

Sukaupta patirtis ir tikslai

Europoje yra jau keliolika metų veikiančių SIC. Vienas jų – Vokietijoje veikiantis VTDC of the Fraunhoffer IFF, kuriam dar 2001 m. buvo numatytas skaitmenizavimo švyturio vaidmuo Vokietijoje, skatinant glaudžią ir į duomenis orientuotą gamybos aplinką. Dabar šis centras siūlo sprendimus, kaip integruoti žmogaus veiklą į skaitmenizuotą ir automatizuotą aplinką, nuosekliai naudodamasis duomenimis apie visą gamybos gyvavimo ciklą: pradedant nuo projektavimo, bandymų, dokumentacijos, gamybos planavimo, mokymų, eksploatavimo iki išmontavimo.

Tam, kad SIC veiktų sėkmingai, jie turi vadovautis atitinkamomis nacionalinėmis ir Europinėmis skaitmeninimo strategijomis. Europos Komisijos iniciatyvos kurti SIC pagrindas yra padėti Europos pramonės įmonėms – mažoms ir didelėms, aukštųjų technologijų ar ne – suvokti skaitmenines technologijas. Komisija siekia, kad visos įmonės savo regione turėtų SIC, per kurį jos turėtų galimybę skaitmeninti savo organizacijas, produktus bei paslaugas.

MITA informacija