Siekiantys investuoti į žemės ūkio valdas pirmą kartą galės pretenduoti ir į lengvatinę paskolą

Data: 2021 06 04

Ūkininkų, siekiančių modernizuoti savo ūkius, laukia naujovė. Nuo gegužės 3 d. iki birželio 30 d. teikiantys paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.  programos (KPP) veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ gali pretenduoti ir į lengvatinę paskolą.  Šiuo paraiškų rinkimo etapu investicinei paramai skirta 57 mln. Eur, lengvatinėms paskoloms – 8 mln. Eur.

Lengvatinės paskolos galima kreiptis pagal kelias paramos formas: investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos investicijoms bei apyvartiniam kapitalui (9.2 forma),  investicijoms ir apyvartiniam kapitalui (9.3 forma) arba tik apyvartiniam kapitalui  (9.4 forma).

Projektams, pateiktiems pagal 9.3 ar 9.4 paramos formas, atranka nevykdoma – jų tinkamumas gauti lengvatinę paskolą pagal veiklos sritį yra vertinamas iškart.

Projektai, pateikti pagal 9.2 paramos formą, dalyvaus projektų atrankoje. Jei jie pateks tarp projektų, kuriems nepakanka lėšų negrąžintinai subsidijai gauti, toliau nebus vertinami ir investicinė parama bei lengvatinė paskola jiems nebus skiriama. Tuo atveju, jei projektai pateks tarp vertinamų, bus atliekamas jų tinkamumo vertinimas pagal veiklos sritį bei tinkamumą gauti lengvatinę paskolą.

Nustačius, jog projektas (pagal bet kurią iš minėtų formų) tinkamas gauti paskolą, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) išduos pažymą, kuri galios 6 mėnesius nuo jos išdavimo datos. Visi pareiškėjai, įvykus atviram finansų tarpininkų atrankos konkursui galės kreiptis į atrinktą finansų tarpininką dėl paskolos gavimo. Finansų tarpininkas taip pat įvertins pareiškėjo tinkamumą gauti paskolą pagal finansų tarpininko nustatytus reikalavimus.

Kam ir kiek?

Didžiausia paskolos suma vienam paskolos gavėjui negali viršyti 200 tūkst. Eur. Per visą priemonės įgyvendinimo laikotarpį  vienam paramos gavėjui gali būti suteikta tik viena paskola.

Kai teikiama investicinė parama (negrąžintina subsidija) ir lengvatinė paskola, bendra projektui skiriama didžiausia paramos suma negali viršyti 400 tūkst. Eur (investicinei paramai ir paskolai  gali būti skirta ne daugiau kaip po 200 tūkst. eurų).

KPP įgyvendinimo laikotarpiu didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui negali viršyti 600 tūkst. Eur.

Ilgiausias paskolos laikotarpis – 5 metai nuo paskolos sutarties su finansų tarpininku pasirašymo. Metinė palūkanų norma – ne didesnė kaip 1,3 proc.

Paskolos dalis, skiriama apyvartinio kapitalo finansavimui, negalės sudaryti daugiau kaip 30 proc. paskolos lėšomis tinkamų finansuoti investicijų vertės.

Lengvatinės paskolos bus teikiamos laikantis trišalėje finansavimo sutartyje tarp Žemės ūkio ministerijos, NMA ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) bei ŽŪPGF ir finansų tarpininkų sudarytose dvišalėse sutartyse nustatytų sąlygų.

Šiuo metu ši sutartis rengiama, ją pasirašius bus skelbiamas atviras konkursas finansų tarpininkų atrankai. Lengvatinių paskolų teikimo sąlygos bus skelbiamos ŽŪPGF interneto svetainėje po įvykusio konkurso dėl finansų tarpininkų atrinkimo.

Šaltinis: LR Žemės ūkio ministerija