Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos vykdomas projektas

 

Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės „Inno Food HUB“ projektas „Biologiškai vertingų produktų trumpųjų tiekimo grandinių valdymas ir vietos rinkų plėtra“( Nr.35BV-KK-18-1-06620-PR001) apjungia Vytauto Didžiojo Universiteto Bioekonomikos plėtros, Agronomijos, Inžinerijos, Miškų ir ekologijos fakultetų mokslininkus, šalatalankų augintojų - Lino Šliauterio, Daivos Kvedaraitės ir  Rasos Čingienės ūkius, VšĮ „Pilnų namų“ bendruomenę, pluoštinių kanapių augintojų - Virgilijaus Širono ir  Alfonso Riaubos ūkius, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungą, UAB „Kvalitetas“.

Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės „Inno Food HUB“ tikslas - skleisti trumpųjų, sveikatai palankaus maisto tiekimo grandinių veiklos gerąją praktiką ir skatinti biologiškai vertingų produktų rinkų plėtrą.  

Mokslininkams, konsultantams ir ūkininkams bendradarbiaujant kuriamas savireguliacijos pagrindu funkcionuojantis inovacijų diegimo ir sklaidos modelis, skirtas spartinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių formavimui ir vietos rinkų plėtrai.

Novatoriški, interaktyvių santykių su vartotojais palaikymo metodai, leis gamintojams greičiau bei įvairesniais būdais pasiekti vartotojus, padės ūkininkams kurti biologiškai vertingų produktų trumpąsias maisto tiekimo grandines, telks inovacijas diegiančius ūkininkus į visuotiną naudą teikiantį bendradarbiavimo tinklą. Bus sparčiau sprendžiamos regionų socialinės, ekologinės ir ekonominės darnaus vystymosi problemos.

Projektą koordinuoja Vytauto Didžiojo Universiteto Bioekonomikos plėtros fakulteto, Verslo ir kaimo vystymosi tyrimų instituto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė.

Daugiau informacijos „Facebook“ paskyroje: EIP veiklos grupė  „Innofood Hub“, internetinėje svetainėje: www.innofoodhub.vdu.lt

Projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų