Energetikos ir Biotechnologijų inžinerijos institutas

Filmas pristatantis Energetikos ir Biotechnologijų inžinerijos instituto mokslo pasiekimus, veiklas ir laboratorijas.